De organisatie van de Nederlandse Jeugdkampioenschappen voor A en B-licenties
wordt in 2012 weer verzorgd door de afdeling West, commissies jeugdzaken en ctw:
  Jetty Borgers (toernooileider),
  Arnoud van Willigen,
  Igor Heller (bondsvertegenwoordiger),
  Wilko Huiden,
  Vally Karagantcheff,
  Piet v.d. Staak,
  Ruud Gram,
  Ron Goedman